Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Priateľské - Valentínske posedie sme presunuli na posledný fašiangový deň. Muži nás potešili kyticou tulipánov a ženy pripravili pre hostí malé občerstvenie. Zábavné súťaže vo dvojiciach nadchli účastníkov k povzbudzovaniu. Vládla veselá nálada. Lúčili sme sa s úsmevom.

Fotogaléria