Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

CSS Zástranie

Motto:

"... Domov nie je miesto, kde bývaš. Domov je miesto, kde ti rozumejú a majú radi... "

Centrum sociálnych služieb  STRANÍK – Kultúrna 41/29, poskytuje sociálne služby  už od roku 1995. Zariadenie vzniklo rekonštrukciou bývalej základnej školy. Je situované v mestskej časti mesta Žilina - Zástranie a od zariadenia CSS STRANÍK - Na Straník 335/24 je vzdialené 1,5 km.

Centrum sociálnych služieb STRANÍK poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách dospelým mužom so zdravotným, mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím v dvoch druhoch sociálnych služieb - domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení. Sociálne služby poskytuje celoročnou pobytovou formou.