Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Jubileá

Prajeme veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo je jej málo
a všetko naj ... aby žiť za to stálo ...

 

Február 2021

Meniny :  Narodeniny :

Bartoňová Lívia
Gáliková Veronika
Marcoňová Vlasta 
Mlynáriková Vlasta
Široňová Romana

Bukovinská Ľudmila
Ďuranová Dana
Lamošová Aneta
Majtanová Katarína
Marjenková Viera
Mlynáriková Vlasta
Vasilová Katarína

Január 2021

Meniny :  Narodeniny :

Adamcová Antonia
Jankulová Antónia
Klocáňová Daniela
Mrázová Daniela
Tichá Antónia
Tornaryová Antónia

Beňová Michaela
Blahovcová Elena
Ferenčíková Pavlína
Gežíková Františka
Kucharová Anna
Široňová Romana
Šupolová Vladimíra
Tornaryová Antónia

December 2020

Meniny :  Narodeniny :

Banincová Eva
Blašková Dagmar
Habrúnová Jazefa
Helová Danka
Hlinková Eva
Chreňovská Ingrid
Jandzíková Janka
Marešová Dagmar
Milová Simona
Šaranová Dašena
Váradyová Dagmar

Belková Mária
Gronská štefánia 
Jandzíková Janka
Kováčová Alena
Kubíčková Jana
Lisková Mária
Maceášiková Marie
Marešová Dagmar
Mráziková Štefánia
Remencová Jozefa
Štadániová Marcela
Šutáková Margita

November 2020

Meniny :  Narodeniny :

Majtanová Katarína
Ponechalová Emília
Štefaniková Renáta
Vasilová Katarína

Klocáňová Daniela
Ouředníčková Jana
Šťastná Ľubica
Tichá Antónia

Október 2020

Meniny :  Narodeniny :
Garabová Terézia
Klimová Terézia
Kvičalová Terézia
Marjenková Viera
Pučková Terézia
Šupolová Vladimíra

Andelová Anna
Bartoňová Lívia
Drncová Helena
Hanuláková Marcela
Helová Danka
Klimová Terézia
Marcoňová Vlasta
Štesková Iveta

September 2020

Meniny :  Narodeniny :
Belanová Mária
Bukovinská Ľudmila
Černaková Mária
Fanová Mária
Frolová Mária
Gejdošová Mária
Holúbková Mariana
Hrdá Ľudmila
Lisková Mária
Maceášiková Maria
Podolinská Mária
Šulganová Mária

Cibuľová Jana
Chreňovská Ingrid
Krutá Anna
Podolinská Mária
Vozáriková Kamila
Zuščáková Jarmila

 

 

August 2020

Meniny :  Narodeniny :
Blahovcová Elena
Bugalová Jozefa
Cibuľová Jana
Fábryvá Lýdia
Gronská Štefánia
Hanuláková Marcela
Horvátová Helena
Kľučková Jana
Košová Ľubomíra
Kubiatková Štefánia
Kubičková Jana
Marunová Helena
Mikušová Jana
Mráziková Štefánia
Nogová Helena
Ortnerová Janka
Ouředníčková Jana
Slivková Elena
Štadániová Marcela
Šuteková Jozefína

Banincová Eva
Ortnerová Janka

 

Júl 2020

Meniny :  Narodeniny :
Andelová Anna
Bílešová Marta
Boggerová Anna
Buciová Anna
Buchová Anna
Ďugelová Anna
Hýllová Anna
Janušová Magdaléna
Klimasová Anna
Kopasová Margita
Košutová Oľga
Krutá Anna
Kucharová Anna
Lamošová Aneta
Lehocká Margita
Šutáková Margita
Trebulová Anna
Vôstiková Oľga
Vozáriková Kamila

Blašková Dagmar
Boggerová Anna
Buciová Anna
Fanová Mária
Hlinková Eva
Kvičalová Terézia
Prochotská Angelika
Pučková Terézia

 

 

Jún 2020

Meniny :  Narodeniny :
Brezovská Adriana
Ferenčíková Pavlína
Grätzerová Beata
Kľučková Sidonia
Šimalčiková Pavlina

Drábeková Ľubica
Ďugelová Anna
Hýllová Anna
Janušová Magdaléna
Klimasová Anna
Kľučková Jana
Lehocká Margita
Ponechalová Emília 
Šulganová Mária
Váradyová Dagmar
Volochová Ľubica
Vôstiková Oľga

 

Máj 2020

Meniny :  Narodeniny :
Janíková Želmíra
Luspajová Vilma
Štesková Iveta
Timeková Monika

Fábryová Lýdia
Frolová Mária
Horváthová Helena
Janíková Želmíra
Kopasová Margita
Marunová Helena
Nogová Helena
Šimalčíková Pavlina

 

Apríl 2020

Meniny :  Narodeniny :
Ďuranová Dana
Zuzčáková Jarmila

Adamcová Antonia
Bugalová Jozefa
Grätzerová Beáta
Hrinkova Alena
Jankulová Antónia
Kubiatková Štefánia
Mikušová Jana
Slivová Elena
Šaranová Dašena
Šlesingrová Alena
Šuteková Jozefína

 

Marec 2020

Meniny :  Narodeniny :
Drábeková Ľubica
Gežíková Františka
Hrinkova Alena
Kováčová Alena
Prochotská Angelika
Šlesingrová Alena
Šťastná Ľubica
Volochová Ľubica

Bílešová Marta
Brezovská Adriana
Černaková Mária
Gejdošová Mária
Košová Ľubomíra
Luspajová Vilma
Mrázová Daniela
Štefaniková Renáta
Trebulová Anna

 

 

Február 2020

Meniny :  Narodeniny :
Bartoňová Lívia
Marcoňová Vlasta
Mlynáriková Vlasta

Bukovinská Ľudmila
Ďuranová Dana
Holúbková Mariana
Kľučková Sidonia
Lamošová Aneta
Majtanová Katarína
Marjenková Viera
Meľová Štefánia
Mlynáriková Vlasta

 

 

Január 2020

Meniny :  Narodeniny :
Adamcová Antonia
Jankulová Antónia
Klocáňová Daniela
Mrázová Daniela

Blahovcová Elena
Ferenčíková Pavlína
Gežíková Františka
Košutová Oľga
Kucharová Anna
Slezackova Margita
Šupolová Vladimíra

 

 

December 2019

Meniny :  Narodeniny :
Banincová Eva
Blašková Dagmar
Hlinková Eva
Marešová Dagmar
Váradyová Dagmar

Gronská Štefánia
Jandzíková Janka
Kováčová Alena
Kubičková Jana
Lisková Mária
Maceášiková Maria
Marešová Dagmar
Mráziková Štefánia
Štadániová Marcela
Šutáková Margita

 

November 2019

Meniny :  Narodeniny :
Majtanová Katarína
Štefaniková Renáta

Klocáňová Daniela
Ouředníčková Jana
Šťastná Ľubica

Október 2019

Meniny :  Narodeniny :
Garabová Terézia
Klimová Terézia
Kvičalová Terézia
Marjenková Viera
Pučková Terézia
Šupolová Vladimíra

Andelová Anna
Bartoňová Lívia
Drncová Helena
Hanuláková Marcela
Helová Danka
Klimová Terézia
Marcoňová Vlasta
Štesková Iveta

 

September 2019

Meniny :  Narodeniny :
Belanová Mária
Bukovinská Ľudmila
Černaková Mária
Fanová Mária
Frolová Mária
Gejdošová Mária
Holúbková Mariana
Hrdá Ľudmila
Lisková Mária
Maceášiková Maria
Podolinská Mária
Šulganová Mária

Cibuľová Jana
Demčáková Vlasta
Chreňovská Ingrid
Krutá Anna
Podolinská Mária
Vozáriková Kamila
Zuščáková Jarmila

 

 

August 2019

Meniny :  Narodeniny :
Blahovcová Elena
Bugalová Jozefa
Cibuľová Jana
Drncová Helena
Fábryvá Lýdia
Gronská Štefánia
Hanuláková Marcela
Horvátová Helena
Kľučková Jana
Košová Ľubomíra
Kubiatková Štefánia
Kubičková Jana
Marunová Helena
Mikušová Jana
Mráziková Štefánia
Nogová Helena
Ortnerová Janka
Ouředníčková Jana
Slivková Elena
Štadániová Marcela
Šuteková Jozefína

Banincová Eva
Barčiaková Marta
Belanová Mária
Garabová Terézia
Ortnerová Janka

 

 

Júl 2019

Meniny :  Narodeniny :
Andelová Anna
Barčiaková Marta
Bílešová Marta
Boggerová Anna
Buciová Anna
Buchová Anna
Ďugelová Anna
Hýllová Anna
Janušová Magdaléna
Klimasová Anna
Košutová Oľga
Krutá Anna
Kucharová Anna
Lamošová Aneta
Lehocká Margita
Mrázová Margita
Murárová Anna
Slezackova Margita
Trebulová Anna
Vôstiková Oľga
Vozáriková Kamila

Blašková Dagmar
Boggerová Anna
Buciová Anna
Fanová Mária
Hliničanová Emília
Hlinková Eva
Hrdá Ľudmila
Kvičalová Terézia
Pučková Terézia
Timeková Monika
 

 

 

Jún 2019

Meniny :  Narodeniny :
Brezovská Adriana
Ferenčíková Pavlína
Grätzerová Beata
Chorvátová Margaréta
Kľučková Sidonia
Šimalčiková Pavlina
Drábeková Ľubica
Dudášová Alžbeta
Ďugelová Anna
Hýllová Anna
Janušová Magdaléna
Klimasová Anna
Kľučková Jana
Lehocká Margita
Šulganová Mária
Váradyová Dagmar
Volochová Ľubica
Vôstiková Oľga
 

 

Máj 2019

Meniny :  Narodeniny :
Dubačová Viktória
Janíková Želmíra
Luspajová Vilma
Štesková Iveta
Timeková Monika
Fábryová Lýdia
Frolová Mária
Janíková Želmíra
Marunová Helena
Murárová Anna
Nogová Helena
Šimalčíková Pavlina
 

Apríl 2019

Meniny :  Narodeniny :
Ďuranová Dana
Zuzčáková Jarmila
Adamcová Antonia
Bugalová Jozefa
Grätzerová Beáta
Hrinkova Alena
Chorvátová Margaréta
Jankulová Antónia
Kubiatková Štefánia
Mikušová Jana
Slivová Elena
Šaranová Dašena
Šlesingrová Alena
Šuteková Jozefína
 

Marec 2019

Meniny :  Narodeniny :
Drábeková Ľubica
Gežíková Františka
Hrinkova Alena
Kováčová Alena
Šlesingrová Alena
Šťastná Ľubica
Volochová Ľubica
Bílešová Marta
Brezovská Adriana
Černaková Mária
Gejdošová Mária
Košová Ľubomíra
Luspajová Vilma
Mrázová Daniela
Štefaniková Renáta
Trebulová Anna

 

Február 2019

Meniny :  Narodeniny :
Demčáková Vlasta
Marcoňová Vlasta
Mlynáriková Vlasta
Bučkuliaková Jana
Bukovinská Ľudmila
Ďuranová Dana
Holúbková Mariana
Kľučková Sidonia
Lamošová Aneta
Marjenková Viera
Mlynáriková Vlasta

 

Január 2019

Meniny :  Narodeniny :
Adamcová Antonia
Jankulová Antónia
Mrázová Daniela
Blahovcová Elena
Ferenčíková Pavlína
Gežíková Františka
Košutová Oľga
Kucharová Anna
Slezackova Margita
Šupolová Vladimíra
 

 

December 2018

Meniny :  Narodeniny :
Banincová Eva
Blašková Dagmar
Hlinková Eva
Marešová Dagmar
Šaranová Dašena
Váradyová Dagmar
Gronská Štefánia
Jandzíková Janka
Kováčová Alena
Kubičková Jana
Lisková Mária
Maceášiková Maria
Marešová Dagmar
Mráziková Štefánia
Štadániová Marcela
 

 

November 2018

Meniny :  Narodeniny :
Dudášová Alžbeta
Hliničanová Emília
Štefaniková Renáta
Buchová Anna
Dubačová Viktória
Ouředníčková Jana
Šťastná Ľubica
 

 

Október 2018

Meniny :  Narodeniny :
Garabová Terézia
Klimová Terézia
Kvičalová Terézia
Marjenková Viera
Olašáková Viera
Pučková Terézia
Šupolová Vladimíra
Drncová Helena
Hanuláková Marcela
Klimová Terézia
Marcoňová Vlasta
Štesková Iveta
 

 

 

September 2018

Meniny :  Narodeniny :
Belanová Mária
Bukovinská Ľudmila
Černaková Mária
Fanová Mária
Frolová Mária
Gejdošová Mária
Holúbková Mariana
Hrdá Ľudmila
Lisková Mária
Maceášiková Maria
Podolinská Mária
Šulganová Mária
Bialoňová Anastázia
Cibuľová Jana
Demčáková Vlasta
Chreňovská Ingrid
Krutá Anna
Podolinská Mária
Vozáriková Kamila
Zuščáková Jarmila
 

 

August 2018

Meniny :  Narodeniny :
Blahovcová Elena
Bučkuliaková Jana
Bugalová Jozefa
Cibuľová Jana
Drncová Helena
Gronská Štefánia
Hanuláková Marcela
Kľučková Jana
Košová Ľubomíra
Kubiatková Štefánia
Kubičková Jana
Marunová Helena
Mikušová Jana
Mráziková Štefánia
Nogová Helena
Ortnerová Janka
Ouředníčková Jana
Slivková Elena
Štadániová Marcela
Šuteková Jozefína
Banincová Eva
Barčiaková Marta
Belanová Mária
Garabová Terézia
Ortnerová Janka
 

 

Júl 2018

Meniny :  Narodeniny :
Barčiaková Marta
Bílešová Marta
Boggerová Anna
Buciová Anna
Buchová Anna
Ďugelová Anna
Harantová Oľga
Janušová Magdaléna
Klimasová Anna
Košutová Oľga
Krutá Anna
Kucharová Anna
Lamošová Aneta
Lehocká Margita
Mrázová Margita
Murárová Anna
Slezackova Margita
Trebulová Anna
Vôstiková Oľga
Vozáriková Kamila
Blašková Dagmar
Boggerová Anna
Buciová Anna
Fanová Mária
Hliničanová Emília
Hlinková Eva
Hrdá Ľudmila
Kvičalová Terézia
Pučková Terézia
 

 

Jún 2018

Meniny :  Narodeniny :
Brezovská Adriana
Ferenčíková Pavlína
Grätzerová Beáta
Chorvátová Margaréta
Kľučková Sidonia
Šimalčiková Pavlína
Drábeková Ľubica
Ďugelová Anna
Janušová Magdaléna
Klimasová Anna
Klučková Jana
Lehocká Margita
Šulganová Mária
Váradyová Dagmar
Volochová Ľubica
Vôstiková Oľga
 

 

Máj 2018

Meniny :  Narodeniny :
Dubačová Viktória
Luspajová Vilma
Štesková Iveta
Frolová Mária
Marunová Helena
Murárová Anna
Nogová Helena
Šimalčiková Pavlina

 

Apríl 2018

Meniny :  Narodeniny :
Bialoňová Anastázia
Ďuranová Dana
Zuzčáková Jarmila
Adamcová Antonia
Bugalová Jozefa
Grätzerová Beáta
Harantová Oľga
Hrinkova Alena
Chorvátová Margaréta
Jankulová Antónia
Kubiatková Štefánia
Mikušová Jana
Olašáková Viera
Slivková Elena
Šaranová Dašena
Šlesingrová Alena
Šuteková Jozefína

 

Marec 2018

Meniny :  Narodeniny :
Drábeková Ľubica
Gežíková Františka
Gaňa Jozef
Hrinkova Alena
Hrivnák Miroslav
Kováčová Alena
Mikulovský Branislav
Šlesingrová Alena
Šíbl Jozef
Štalmach Jozef
Šťastná Ľubica
Volochová Ľubica
Bílešová Marta
Brezovská Adriana
Černaková Mária
Gejdošová Mária
Holec Michal
Košová Ľubomíra
Luspajová Vilma
Mrázová Daniela
Štefaniková Renáta
Trebulová Anna

 

Február 2018

Meniny :  Narodeniny :
Demčáková Vlasta
Marcoňová Vlasta
Mlynáriková Vlasta
Bučkuliaková Jana
Bukovinská Ľudmila
Ďuranová Dana
Holúbková Mariana
Kľučková Sidonia
Lamošová Aneta
Marjenková Viera
Mlynáriková Vlasta

 

 

Január 2018

Meniny :  Narodeniny :
Adamcová Antonia
Jankulová Antónia 
Mrázová Daniela
Blahovcová Elena
Ferenčíková Pavlína
Gežíková Františka
Košutová Oľga
Kucharová Anna
Slezackova Margita
Šupolová Vladimíra

 

 

December 2017

Meniny :  Narodeniny :
Banincová Eva
Blašková Dagmar
Hlinková Eva
Chreňovská Ingrid
Jandzíková Janka
Marešová Dagmar
Šaranová Dašena
Varádyová Dagmar
Gronská Štefánia
Jandzíková Janka
Kováčová Alena
Kubičková Jana
Lisková Mária
Maceášiková Maria
Marešová Dagmar
Mráziková Štefánia
Štadániová Marcela

 

November 2017

Meniny :  Narodeniny :
Hliničanová Emília
Štefaníková Renáta
Turiaková Emília
Buchová Anna
Dubačová Viktória
Mrázová Margita
Ouředníčková Jana
Šťastná Ľubica
 

 

Október 2017

Meniny :  Narodeniny :

Garabová Terézia
Klimová Terézia
Kvičalová Terézia
Kyšová Brigita
Marjenková Viera
Olašáková Viera
Pučková Terézia
Šupolová Vladimíra

Drncová Helena
Hanuláková Marcela
Klimová Terézia
Kyšová Brigita
Marcoňová Vlasta
Štesková Iveta
Turiaková Emília

September 2017

Meniny :  Narodeniny :

Belanová Mária
Bukovinská Ľudmila
Černaková Mária
Fanová Mária
Frolová Mária
Gejdošová Mária
Holúbková Mariana
Hrdá Ľudmila
Lisková Mária
Maceášiková Maria
Podolinská Mária
Šulganová Mária

Bialoňová Anastázia
Cibuľová Jana
Demčáková Vlasta
Chreňovská Ingrid
Krutá Anna
Podolinská Mária
Vozáriková Kamila
Zuzčáková Jarmila

 

August 2017

Meniny :  Narodeniny :

Blahovcová Elena
Bučkuliaková Jana
Bugalová Jozefa
Cibuľová Jana
Daňková Helena
Drncová Helena
Gronská Štefánia
Hanuláková Marcela
Klučková Jana
Kubiatková Štefánia
Kubičková Jana
Marunová Helena
Mikušová Jana
Mráziková Štefánia
Nogová Helena
Ortnerová Janka
Ouředníčková Jana
Slivková Elena
Štadániová Marcela
Šuteková Jozefína

Banincová Eva
Garabová Terézia
Ortnerová Janka
 

Júl 2017

Meniny :  Narodeniny :
Bílešová Marta
Boggerová Anna
Buciová Anna
Buchová Anna
Ďugelová Anna
Harantová Oľga
Janušová Magdaléna
Klimasová Anna
Košutová Oľga
Krutá Anna
Kucharová Anna
Lamošová Aneta
Lehocká Margita
Mrázová Margita
Murárová Anna
Slezackova Margita
Trebulová Anna
Vôstiková Oľga
Vozáriková Kamila
Blašková Dagmar
Boggerová Anna
Buciová Anna
Fanová Mária
Hliničanová Emília
Hlinková Eva
Hrdá Ľudmila
Kvičalová Terézia
Pučková Terézia
 

 

Jún 2017

Meniny :  Narodeniny :
Brezovská Adriana
Ferenčíková Pavlína
Grätzerová Beáta
Chorvátová Margaréta
Kľučková Sidonia
Šimalčiková Pavlína
Daňková Helena
Drábeková Ľubica
Ďugelová Anna
Janušová Magdaléna
Klimasová Anna
Klučková Jana
Lehocká Margita
Šulganová Mária
Tvrdá Irena
Váradyová Dagmar
Volochová Ľubica
Vôstiková Oĺga
 

 

Máj 2017

Meniny :  Narodeniny :
Dubačová Viktória
Luspajová Vilma
Masláková Želmíra
Štestová Iveta
Frolová Mária
Marunová Helena
Murárová Anna
Nogová Helena
Šimalčíková Pavlina
 

 

Apríl 2017

Meniny :  Narodeniny :
Bialoňová Anastázia
Ďuranová Dana
Janurová Jaroslava
Tvrdá Irena
Zuzčáková Jarmila
Adamcová Antonia
Bugalová Jozefa
Grätzerová Beáta
Harantová Oľga
Hrinkova Alena
Chorvátová Margaréta
Jankulová Antónia
Kubiatková Štefánia
Olašáková Viera
Rizmanová Klementína
Slivková Elena
Šaranová Dašena
Šlesingrová Alena
Šuteková Jozefína

 

Marec 2017

Meniny :  Narodeniny :
Drábeková Ľubica
Gežíková Františka
Hrinkova Alena
Kováčová Alena
Šlesingrová Alena
Šťastná Ľubica
Volochová Ľubica
Bílešová Marta
Brezovská Adriana
Černaková Mária
Gejdošová Mária
Janurová Jaroslava
Luspajová Vilma
Masláková Želmíra
Mrázová Daniela
Štefaniková Renáta
Trebulová Anna

 

Február 2017

Meniny :  Narodeniny :
Demčáková Vlasta
Liščáková Veronika
Marcoňová Vlasta
Mlynáriková Vlasta
Bučkuliaková Jana
Bukovinská Ľudmila
Ďuranová Dana
Holúbková Mariana
Kľučková Sidonia
Lamošová Aneta
Marjenková Viera
Mlynáriková Vlasta

 

December 2019

Meniny :  Narodeniny :
Banincová Eva
Blašková Dagmar
Hlinková Eva
Marešová Dagmar
Váradyová Dagmar

Gronská Štefánia
Jandzíková Janka
Kováčová Alena
Kubičková Jana
Lisková Mária
Maceášiková Maria
Marešová Dagmar
Mráziková Štefánia
Štadániová Marcela
Šutáková Margita