Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Kontaktné informácie

Centrum sociálnych služieb STRANÍK,

Na Straník 335/24,  010 03 Žilina 
e-mail: csszastranik@vuczilina.sk

CSS STRANÍK - Na Straník 335/24 - tel: 041/5667 802
CSS STRANÍK - Zástranie, Kultúrna ulica 41/29 - tel: 041/5667 865

Bankové spojenie:

číslo účtu: bežný účet - SK26 8180 0000 0070 0048 5054
Štátna  pokladnica

Sponzorský účet:

číslo účtu:  SK 25 8180 0000 0070 0048 5169
Štátna pokladnica

Podateľňa: 

úradné hodiny: 8.00 - 14.00 hod. / mimo úradných hodín po tel. dohovore: 041/5667 802 /

Telefónny zoznam

Riaditeľ zariadenia :      Mgr. Jozef Bukový
                                         tel: 0917 510 903                                                 
                                         e-mail: cssstranik.bukovy@vuczilina.sk


Ekonóm:                         Ema Rechtoríková
                                         tel: 0917 824 606 
                                         e-mail: cssstranik.ekonom@vuczilina.sk

Sociálny pracovník:      Mgr. Margita Smrekovská                                         
                                         tel: 041/ 5667 802
                                         e-mail: cssstranik.soc@vuczilina.sk    

                                        Úradné hodiny - sociálny úsek :               

                                        Pondelok                  07.00 hod. - 17.00 hod.
                                        Utorok – Štvrtok     07.00 hod. - 13.00 hod.
                                        Piatok                       07.00 hod. - 11.00 hod.

Referent PAM :               Andrea Holešová 
                                         tel:041/5667 802
                                         e-mail: cssstranik.pam@vuczilina.sk

Hlavná sestra :               Mgr. Lucia Froľová
                                         041/5667 801,  Imobilné odd. 0918 736 580,  Mobilné odd. 0948 238 619
                                         e-mail: cssstranik.zdrusek@vuczilina.sk

Stravovací referent:       Alena  Studená
                                         041/5667 802 
                                         e-mail:dss.stranik.kuchyna@gmail.com

Poverená vedením:       CSS STRANÍK - Zástranie, Kultúrna ulica 41/29    
                                         Mgr. Lenka  Hirjaková 
                                         041/5667 865
                                         e- mail: csszastranie.hirjakova@vuczilina.sk                    

Sociálny pracovník:      CSS STRANÍK - Zástranie, Kultúrna ulica 41/29
                                         Mgr. Zuzana Ondreášová
                                         e- mail: csssoczastranie@vuczilina.sk

 

Ochrana osobných údajov (v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.) : BROS Computing, s.r.o.

                                                                                                              Zádubnie 169, 010 03 Žilina

                                                                                                              mail: brosland@brosland.eu

 

 

tvorba webstranok Tvorba webstránok od HULMAN design studio s.r.o.