Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Motto:


„ ... domov, ktorý prichýli človeka, stáva sa ozajstným domovom ...“


     Centrum sociálnych služieb  STRANÍK - Na Straník 335/24, poskytuje sociálne služby  už od roku 1955. Začínal s poskytovaním služieb seniorom a neskôr ženám s mentálnym postihnutím, prípadne duševnými poruchami. 

V roku 1995 zriadil oddelenie pre mužov CSS Straník - Zástranie, Kultúrna ulica 41/29, vzdialené 1,5 km a situované v bývalej základnej škole v Zástraní.

V súčasnosti poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia  alebo  nepriaznivého zdravotného stavu občana. Sociálne služby sú poskytované formou pobytovej celoročnej  služby ako domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie.

 

Vízia:
  „ Byť moderným zariadením v žilinskom regióne,  ktoré poskytuje kvalitné a flexibilné sociálne služby zamerané na spokojnosť prijímateľa a  jeho slobodnú vôľu. Motivovať zamestnancov k aktívnemu využívaniu svojich schopností, zručností a vedomostí v prospech seba, zariadenia a jeho klientov.“