Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

     Centrum sociálnych služieb STRANÍK, Na Straník 335/24, 010 03 Žilina, na základe auditu získalo v roku 2012 certifikát manažérstva a kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009. Je certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie od 15.3.2013. Zariadenie je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. 

     Súčasťou STRANÍKA je zariadenie pre ženy a zariadenie pre mužov. Sociálnu službu pre klientov poskytujeme formou celoročného pobytu. Aktuálna kapacita obidvoch zariadení je 130 klientov. CSS STRANÍK pre ženy s kapacitou 102 klientiek pozostáva z troch zrekonštruovaných bezbarierových budov, okrasnej a ovocnej záhrady so záhradným altánkom a fontánou, vonkajšej kaplnky. Klientky bývajú na 1, 2, 3, - posteľových izbách. V obytných miestnostiach sú lôžka, skrine, stôl a stoličky, nástenné poličky. Izby si môžu klientky prispôsobiť, doplniť a skrášliť podľa vlastných potrieb. Po celom zariadení je možný prístup k internetu. V budovách sa taktiež nachádza ambulancia, práčovňa, veľkokapacitná kuchyňa s jedálňou, rehabilitačná miestnosť, miestnosti pre pracovnú terapiu a spoločenské miestnosti, kancelárie a skladovacie miestnosti. Súčasťou vnútorného komplexu zariadenia je aj Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie. CSS STRANÍK, Zástranie č. 41 je zariadenie pre mužov s kapacitou 28 klientov.Je vzdialené necelé 2 km od kmeňového STRANÍKA. Klienti bývajú na 2, 3, 4 posteľových izbách. Zariadenie poskytuje sociálnu rehabilitáciu a zabezpečuje pracovnú terapiu. Na obidvoch pracoviskách sú pre klientov organizované rôzne spoločenské a hudobno- dramatické podujatia, športové hry, výlety, domáce a zahraničné rekreačné pobyty, výstavy ručných prác a rôzne iné aktivity.