Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Občianske združenie   STRANÍK

Sme občianske združenie STRANÍK, ktoré vzniklo v roku 2001. Sídli v Centre sociálnych služieb v Zástraní, v ktorom žije 28 mužov. Sme zaregistrovaní na  Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pre získanie 2% Vami platenej dane z príjmov za rok 2016.

Cieľom činnosti Občianskeho združenia je združovať rodičov, príbuzných a priateľov ľudí, ktorí sa v bežnom spoločenskom živote nevedia a nemôžu uplatniť tak, ako zdravý človek. Aj touto cestou  chceme  ich neľahký život skvalitniť a napomôcť mentálne postihnutým dospelým občanom integrovať sa do života našej spoločnosti.

Už  aj v minulosti sme z finančných prostriedkov Vami darovaných 2% organizovali spoločenské a kultúrne podujatia, rekreačné zájazdy doma i v zahraničí. Najväčšou odmenou pre nás bolo vidieť ich šťastných!

Veď nie nadarmo sa hovorí: " Zdravý človek má v živote tisíc prianí, chorý len jedno! " 

Oslovujeme Vás preto, milí spoluobčania, výzvou darovať 2% / 3% Vašich povinných daní štátu pre naše Občianske združenie STRANÍK.

Darujte 2% z daní – Urobte krok, ktorý pomáha‎, tlačivo na stiahnutie tu:  Fyzické osoby ,   Právnické osoby.

Ďakujeme!

 

Údaje potrebné k vyplneniu vyhlásenia:

                      Názov organizácie : Občianske združenie  STRANÍK 
                      Zástranie 49, 010 03 
                      Právna Forma:   Občianske združenie 
                      IČO : 37805428 
                      Číslo účtu: Prima banka  Slovensko a.s. SK67 5600 0000 0003 0220 5001 
                      Štatutár  združenia: Ema Rechtoríková,  tel.: 0917 824 606
 
Vrelá Vďaka patrí všetkým spoluobčanom, priateľom, sponzorom a právnickým osobám, 
ktorí nám za rok 2019 poslali   2% daní !

                      V mene našich obyvateľov ĎAKUJEME!