Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Organizačná  štruktúra Straník - CSS

 

Manažment CSS

 

Riaditeľ CSS                                           Mgr. Jozef Bukový

Sociálno terapeutický úsek:                Bc. Margita Smrekovská

Ošetrovateľsko zdravotnícky úsek:   Mgr. Lucia Froľová

Úsekové sestry :                                     Ingrid Macúšová, Danka Fulierová

Ekonomický úsek:                                 Ema Rechtoríková

PAM :                                                       Andrea Holešová

Stravovacia prevádzka:                        Alena Studená          

BOZP, CO, PO:                                        Ján Jaššo                                               

CSS Zástranie:                                       Mgr. Lenka Hirjaková