Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Evidencia žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení CSS STRANÍK

 CSS STRANÍK -  zariadenie pre ženy - Aktualizácia k 31-01-2021
 CSS ZÁSTRANIE  - zariadenie pre  mužov -  Aktualizácia k 28-02-2021