Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

 

  

  - OPATROVATEĽ , 

 

  - ZDRAVOTNÁ SESTRA