Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Výročná správa STRANÍK  2019

Výročná správa 2019

Výročná správa STRANÍK  2018

Výročná správa 2018

Výročná správa STRANÍK  2017

Výročná správa 2017

Výročná správa STRANÍK  2016

Výročná správa 2016

Výročná správa STRANÍK  2015

Výročná správa 2015

Výročná správa STRANÍK  2014

Výročná správa 2014

Výročná správa STRANÍK  2013

Výročná správa 2013