Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Životné Jubileá

Bílešová Marta, Luspajová Vilma, Mrázová Daniela