Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Životné Jubileá

Drábeková Ľubica, Ďugelová Anna, Váradyová Dagmar