Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Životné Jubileá

Klimasová Anna, Šulganová Mária, Vôstiková Oľga