Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Jubileá

Narodeniny

Daňková Helena
Drábeková Ľubica
Ďugelová Anna
Klimasová Anna
Šulganová Mária
Tvrdá Irena
Váradyová Dagmar
Vôstiková Oľga

Meniny

Brezovská Adriana
Ferenčíková Pavlína
Grätzerová Beáta
Chorvátová Margaréta
Kľučková Sidonia
Šimalčiková Pavlina

 

Životné jubileá

Kľučková Jana

Kolková Anna

Lehocká Margita

Volochová Ľubica

Janušová Magdaléna

Dôležité dokumenty na stiahnutie

Žiadne dokumenty aktuálne nie sú k dispozícii.