Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Životné Jubileá

Bialoňová Anastázia, Cibuľová Jana, Demčáková Vlasta, Chreňovská Ingrid, Krutá Anna, Zuščáková Jarmila