Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Životné Jubileá

Kováčová Alena, Marešová Dagmar, Štadániová Marcela