Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Oznam pre príbuzných, kamarátov a priateľov prijímateľov CSS STRANÍK


Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ktorá nie je vzhľadom na počet novonakazených v Žilinskom kraji priaznivá pristupujeme k obmedzeniam a to nasledovným:


1. Návštevy PSS cez bránu s odstupom minimálne 3 metre v trvaní do 20 minút, 041 5667802
2. Personál môže prevziať tašku s vecami pre PSS, ktorá mu bude odovzdaná
3. Návšteva na izbe dovolená iba v terminálnych prípadoch s dodržaním prísnych hygienických opatrení.
4. Opustenia zariadenia je umožnené na 15 dní s povinnosťou sa pri návrate preukázať nie starším ako 24 hodín PCR testom. / výsledok testu môžete doniesť vytlačený, preposlať spolu s Covidpassom na tel. číslo 0917 510 903, resp. mailom na cssstranik.bukovy@vuczilina.sk /
5. Z dôvodu zmien nariadení môžu nastať zmeny v obmedzeniach o ktorých budeme priebežne informovať.

 

V Žiline 08.12.2020

Mgr. Jozef Bukový
riaditeľ CSS STRANÍK