Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Životné Jubileá

Brezovská Adriana, Štefaniková Renáta, Trebulová Anna