Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Aktuálny počet prijímateľov a voľných miest v zariadení.

 

CSS STRANÍK, Na Straník 335/24

Aktuálny počet PSS a voľných miest k  15.02.2021

 

Kapacita zariadenia

 

97

Domov sociálnych služieb

celoročný pobyt

49

Špecializované zariadenie

celoročný pobyt

48

Počet voľných miest

 

0

 

 

CSS STRANÍK, Mestská časť Zástranie č. 41

Aktuálny počet PSS a voľných miest k  15.02.2021

 

Kapacita zariadenia

 

28

Domov sociálnych služieb

celoročný pobyt

14

Špecializované zariadenie

celoročný pobyt

15

Počet voľných miest

 

0