Centrum sociálnych služieb STRANÍK, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

Smernica č. 107/2015 ŽSK o vnútornom  systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej  činnosti

Smernica č. 107/2015